Антимовски хан - издание за животопис и култура.

Антимовски хан е издание за животопис и култура на Сдружението на писателите в Добрич. Понастоящем излиза като списание, наследник на едноимения вестник с 10-годишна история. Събира поезия, проза, есеистика, интервюта, краезнание, други форми на литература, както и отзиви от всички сфери на изкуството и културата на творци от Добрич, Добруджа, страната и чужбина. С него живее духът на Йордан Йовков. Може да откриете още нови преводи, първи стъпки на млади автори, препоръчани книги на местни автори, обяви за конкурси, събития и др.. Антимовски хан - статии :: ДА ПОГЛЕДНЕМ СВЕТА С ПО-ДОБРИ ОЧИ!"

ДА ПОГЛЕДНЕМ СВЕТА С ПО-ДОБРИ ОЧИ!

Кметът на община ДОБРИЧКА Петко Петков разговаря с Петранка Божкова - в навечерието на Празника на общината и фолклорния събор “Песни и танци от слънчева Добруджа”. Общината е един от най-силните поддръжници на вестника

- Г-н Петков, на местните избори през есента на 2007 г. Вие бяхте избран за пети кметски мандат в община Добричка. Как си обяснявате този своеобразен изборен рекорд?
- Лично за себе си аз имам отговор на този въпрос, но по-важното е, че по-голямата част от избирателите са оценили в моята кандидатура човека с опит, грижа и отговорност към управлението на общината. Това бяха моите основни послания в предизборната кампания.
Управлението на една община е сложен процес, в който съдбата и избирателите ми отредиха да участвам вече 18 години. Това ми даде основание да твърдя, че притежавам достатъчно опит, защото познавам спецификата на този процес. За тези години опознах хората и проблемите им и зная колко много грижа е необходима, за да бъдат те решени. Наясно съм с предизвикателствата на днешното време и си дадох ясна сметка за огромната отговорност, която поемам.
Избирателите от община Добричка ми повярваха и гласуваха на изборите за моята кандидатура, за което най-искрено им благодаря още веднъж и от страниците на вашия вестник. Оттук нататък следва ежедневна и конкретна работа, за да оправдая това тяхно доверие.

- Какво ще се промени през тези четири години за жителите на общината?
- В изпълнение на моята предизборна платформа, съвместно с новия кметски екип, разработихме Програма за управление на община Добричка за периода 2007-2011 година. В нея са очертани конкретните цели и дейности, в съзвучие с основната визия за развитието на общината – тя да стане жизнена селска община с конкурентно земеделие, устойчива и разнообразна икономика, еколого-съобразно пълноценно стопанисване на природните и културни ресурси и постигане на по-добро качество на живот в центъра на Добруджа.
Изпълнението на целите и приоритетите на тази Програма на практика ще доведат до балансирано и устойчиво развитие на общината, а жизнената среда в нашите села ще стане по-добра. Както вече казах, предстои ежедневна и конкретна работа, за да заживеят нашите жители още по-добре.
Разбира се, изпълнението на тази амбициозна програма зависи от много фатори, най-вече финансово–икономически, природни, политически, международни.В този смисъл се надяваме във всеки един момент да постигнем правилна оценка, както на реалностите, продиктувани от тези фактори, така и на нуждите на общностите и населението на общината.

- Започна подготовката на проекти по оперативните програми за усвояване на средства от европейските структурни фондове. Как се развива това направление в дейността на общинската администрация?
- Като представители на местната власт възлагаме много надежди на оперативните програми, от които имаме възможност да черпим средства за подобряване на жизнения стандарт на хората от нашия край.
В тази връзка създадохме дирекция “Европейски програми и проекти и икономическо развитие”, който да разработва приоритетно проекти и програми за усвояване на средства от европейските структурни фондове.
Готови сме с два проекта по първата схема на Оперативна програма “Регионално развитие” за предоставяне на безвъзмездна помощ, по която общините получиха възможност да внасят проекти в МРРБ. Става дума за финансова подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура.Подкрепа, която е необходима за нашата обширна и с много населени места община. Първият проект е: “Възстановяване и модернизиране на детски заведения в Община Добричка” – за подобряване на образователнаа инфраструктура, а вторият проект е в областта на културната инфраструктура - “Обновяване на читалища в Община Добричка”.
Планираме с европарите по тези проекти да извършим ремонти и да обновим оборудването на детски градини, училища , читалища и библиотеки. Тези културни и образователни институции заемат особено важно място в живота на хората и ние бихме искали сградите да станат по-уютни и привлекателни.Вярвам, че ще успеем, защото добруджанци го заслужават.

- Може ли да се каже, че след влизането на страната ни в Европейския съюз се наблюдава оживление в определени сектори на местната икономика!
- Перспективите за развитие на икономиката в нашата община са свързани основно със създаване на предпоставки за модерно и екологично земеделие.За това е нужно да се мобилизират общинските ресурси за координация на дейността между стопанските субекти и научните звена по прилагане на достиженията на съвременната селскостопанска наука.Особено важно е още да се осигури достъп на земеделските производители до професионални консултански услуги и обучение.Това днес е необходимо повече от всякога, “за да сме в час” с европейските изисквания.Друг път няма.
Приоритетно значение има и дейността по насърчаване и развитие на частното предприемачество, чрез подпомагане на малките и средни предприятия. Можем да разчитаме на успех, ако положим нужните усилия за привличане на национални и чуждестранни инвестиции.Много работа предстои и по проблема за ограничаване на безработицата, за подобряване на инфраструктурата и опазване на околната среда.

В тази връзка създадохме и регистрирахме Местна инициативна група “МИГ-Добричка”, която да работи в обществена полза и нейните основни приоритети са именно направленията, за които вече споменах. Всичко това ще се реализира чрез Стратегия за местно развитие в рамките на подхода ЛИДЕР. Създаването на такава стратегия е основен ангажимент на Местната инициативна група, ако искаме да постигнем оживление на територията на общината и да повишим капацитета на метната общност.
В тази посока разработваме проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, необходима за укрепване на капацитета на МИГ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

- Наближава Празникът на община Добричка, скоро е и съборът “Песни и танци от слънчева Добруджа”.Какво ще пожелаете на жителите на общината и на участниците във фолклорния празник?
- Празникът на Община Добричка е традиционен. Дълголетна е и традицията на фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа”. Вече трета поредна година събитието е включено в Националния културен календар на България.А тази година фолклорният форум отбелязва своето 40-то юбилейно издание .То ще се проведе на 28 юни, на познатото място – в красивата горска местност “Славната канара” край Дебрене.
Изкушавам се да припомня, че съборът възниква като спонтанна инициатива на местната културна общественост от с. Стожер и съседните села през пролетта на 1968 година, в местността "Сламата" край село Дебрене. В първите няколко години организаторите го определят като събор – надпяване "В прослава на хайдутството". Местността е известна като хайдушко сборище на хайдут Пейо Буюклията и дружината му.
През 1976 година на събора край Дебрене са явяват изпълнители от целия бивш окръг, където комисия определя най-добрите, които представят добруджанския автентичен фолклор на Третия национален събор в Копривщица. Така фолклорният празник край Дебрене се утвърждава като предварителен етап от Националния събор на всяка пета година. Изпълнители от региона, независимо от отдалечеността, ежегодно се представят на откритите сцени в красивата гора до хайдушкото кладенче. С годините тази фолклорен форум се утвърждава като място за изява на изпълнители от областта и от други райони на североизточна България..

Съборът има конкурсен характер. Участието в него е доброволно. В него могат да се изявят певци, свирачи, танцьори, разказвачи на народни предания, инструментални, певчески, танцови и групи за народни обичаи, които изпълняват добруджанския автентичен фолклор.

Традиционни участници в празника на музикално-песенното творчество на Добруджа са състави и индивидуални изпълнители от Добрич, Балчик, Тервел, Шабла, Генерал Тошево, Крушари, Каварна, Аксаково, Силистра, Ситово, Ветово, Нови Пазар, Свищов, Търговище, Вълчи дол, Златица, Дългопол, Смядово, Велико Търново .Би могло да се каже, че това надпяване, надиграване и надсвирване от 7 години се е превърнало се в една своеобразна “малка Копривщица”, по оценката на гости и участници.

На пет естради в красивия горски резерват край Дебрене се събират около 4 000 участници. В събора се представят ежегодно около 80 певчески групи, 25 групи за народни обичаи, 40 танцови групи, 35 инструментални групи и над 200 индивидуални изпълненители. Магията на "Песни и танци от Слънчева Добруджа" събира заедно няколко поколения, които продължават да тачат и ревниво съхраняват българските традиции.И това, според мен, е така, защото красотата на добруджанската песен, на нашата музика няма равна на себе си.Може да е пристрастна оценката ми, но мисля, че ние тук имаме безценно богатство, оцеляло през вековете.

В навечерието на 40-то юбилейно издание на фолклорния форум пожелавам на всички жители на община Добричка – чрез музиката, песента и танца да пречистим душите си и да се докоснем до доброто, честното и почтено добруджанско сърце. Нека този фолклорен празник ни накара да погледнем на света с по – добри очи и да открием, че красивото и доброто хармонизират в живота. Че чрез изкуството сме благословени да сме по – добри и хуманни, да се обичаме и уважаваме.
Пожелавам на жителите на община Добричка здраве, благоденствие, лични и професионални успехи !
На участниците във фолклорния празник пожелавам весело настроение, народно веселие, много награди!. И нека в живота ни има повече любов,доброта и благополучие!
С подкрепата на:

  • Община Добрич
  • Община Добричка
  • Община Каварна
  • Община Шабла
  • Община Балчик
  • Община Тошево