Антимовски хан - издание за животопис и култура.

Антимовски хан е издание за животопис и култура на Сдружението на писателите в Добрич. Понастоящем излиза като списание, наследник на едноимения вестник с 10-годишна история. Събира поезия, проза, есеистика, интервюта, краезнание, други форми на литература, както и отзиви от всички сфери на изкуството и културата на творци от Добрич, Добруджа, страната и чужбина. С него живее духът на Йордан Йовков. Може да откриете още нови преводи, първи стъпки на млади автори, препоръчани книги на местни автори, обяви за конкурси, събития и др.. Антимовски хан - статии :: Експозиция ДОРА ГАБЕ"

Експозиция ДОРА ГАБЕ

Кремена Митева

 

Основната идея на експозицията е да бъде представена обвързаността - житейска и творческа, на Д. Габе с нейната родна Добруджа. За поетесата това е свещената земя на детството: с прастарите дъбове, с бащината къща, с кучето, което чака на двора, с китарата на мама и книгите на татко. В същото време обаче Добруджа е и голямата й болка, тя е родният кът, насилствено откъснат от тялото на Родината. Земята на детството става за Д. Габе житейска и творческа съдба. Затова експозицията си поставя за цел не толкова хронологически да преброди дългия и труден път на поетесата през годините, колкото да проследи основните моменти от съдбовната връзка на Д. Габе с Добруджа. Оттук и налагащото се послание към музейната публика - въздействащо е най-вече творчеството, което черпи сила от корените на родното.
Нестандартното архитектурно-художествено решение на експозицията е опит да бъдат представени възможно най-адекватно интимната същност и творческият свят на една от най-деликатните жени и най-фини поетеси в българската литература - Д. Габе. Експозицията е условно поделена на няколко тематични ядра: родно място и семейна среда; Дора Габе и Добруджа; творчество за възрастни - оригинално и преводно, и литературни контакти; произведения за деца. В първото тематично ядро акцентът пада върху семейната среда на поетесата: бащата - големия общественик и стопански деец Петър (Пейсах) Габе, и майката Екатерина Дуел - артистична жена и народна лечителка. Посетителите имат възможност да видят голяма част от авторските книги на бащата, както и красив костюм на майката. Поетесата дължи своето бъдещо развитие до голяма степен на родното си място (с. Дъбовик, Генералтошевско) и на своите родители. Неслучайно в мемоарната си книга "Някога" тя споделя, че всичко хубаво у себе си е получила от тези хора, от светлите детски дни. Второто тематично ядро е пространствено ориентирано към центъра на експозицията, тъй като то представя нейната водеща тема: Д. Габе и Добруджа. Тук е показана гражданската позиция на поетесата по въпроса за целостта на родната й Добруджа. В продължение на десетилетия Д. Габе в произведенията си, в пресата, на международни писателски срещи защитава идеята несправедливо отнетата Южна Добруджа да бъде върната на България. И когато през 1940 г. това става, тя е един от първите писатели, които влизат с българските войски в новоосвободените земи.
Третото тематично ядро представя Д. Габе като поет, писател и преводач. Нейното творческо дълголетие е предпоставка за едно наистина разностранно творчество. Писателската работа на Д. Габе е видяна през призмата на нейните литературни контакти: с учителя й по поезия П. К. Яворов, с учителя й в преводаческото изкуство и неин съпруг Боян Пенев, с младия поет Йордан Стубел, с руските писатели Константин Федин и Сергей Михалков, с гръцкия поет Янис Рицос и др. Множество книги и литературни посвещения "говорят" на посетителите за тези плодотворни творчески контакти.
Последното тематично ядро показва Д. Габе като писател за деца. Представени са нейни христоматийни текстове, книжки, чрез които всеки се връща към първите си стихчета и разказчета. Това са действително "златни книги" за деца, а и за възрастни. Експозиционните табла се оживяват от забележителните илюстрации на Илия Бешков, които откриваме в книгата на Д. Габе "От слон до мравка".
В експозиция "Дора Габе" музейната публика има възможност да се докосне до много интересни и разнообразни книги от личната библиотека на поетесата, да види възстановка на нейния писателски кабинет, както и икони от дома й. Многобройните творби на поетесата, нейни снимки и лични вещи допълват представата за разностранните й интереси, многопосочно творчество и духовно богатство. Голяма част от тези експонати постъпват в музея като дарения. Основен дарител е г-жа Виолета Пенева - племенница на Д. Габе и Б. Пенев, благодарение на която експозицията разполага с много ценни книги на поетесата и вещи от нейния дом. Благороден е и жестът на Съюза на българските писатели в София, който се раздели с кабинета на Д. Габе и с две ценни икони от нейния софийски апартамент, за да ги дари на музея в Добрич. Голямо съдействие и подкрепа на специалистите оказаха поетесата Елка Няголова - първият носител на литературната награда "Дора Габе", дарила за експозицията пишещата машина на поетесата и нейни вещи; Лейди Ротари клуб - Добрич, подарили ценния костюм на Екатерина Дуел-Габе; Вълкан Шопов от София, дарил книги с автографи и др. Без подобни щедри дарителски жестове не само тази експозиция, но и редица други музейни прояви не биха били възможни.

До стария дъб в родното си село Дъбовик, 1968 г., снимка: Георги Колев

С подкрепата на:

  • Община Добрич
  • Община Добричка
  • Община Каварна
  • Община Шабла
  • Община Балчик
  • Община Тошево