Антимовски хан - издание за животопис и култура.

Антимовски хан е издание за животопис и култура на Сдружението на писателите в Добрич. Понастоящем излиза като списание, наследник на едноимения вестник с 10-годишна история. Събира поезия, проза, есеистика, интервюта, краезнание, други форми на литература, както и отзиви от всички сфери на изкуството и културата на творци от Добрич, Добруджа, страната и чужбина. С него живее духът на Йордан Йовков. Може да откриете още нови преводи, първи стъпки на млади автори, препоръчани книги на местни автори, обяви за конкурси, събития и др.. Антимовски хан - статии :: МАЛКА ГАЛЕРИЯ СЪС ЗНАЧИМА КОЛЕКЦИЯ"

МАЛКА ГАЛЕРИЯ СЪС ЗНАЧИМА КОЛЕКЦИЯ

Ст. н. с. д-р Виолета ВАСИЛЧИНА, ръководител сектор “Изобразително изкуство”, Институт за изкуствознание при БАН и ръководител на експертната оценка на ХГ БалчикВ часа на отриването на 29 олимпиада, един български град не беше пред телевизорите, а ... в своята 70-годишна Художествена галерия. Няколко стотин граждани, художници, хотелиери, гости, наброихме в залата на най-старата Художествена галерия в Добруджа. В отговор на поканата на кмета на Балчик Николай Ангелов се събра множество от хора. И имаше защо. Събитието  се обяснява най-добре от словото на българската изкуствоведка Виолета Василчина, което публикуваме по-долу със съкращения.
    “Почти всички по-големи български градове имат свои художествени галерии, които според силите си поддържат. На пръсти се броят обаче, обновените експозиции. Основателен е въпросът: какво е новото в новата експозиция и в дейността на галерията в “любимия град на художниците”?     
    Най-напред, нов е подходът на Община Балчик към самата институция “градска галерия”, в чиято изява новата постоянна експозиция е много важен, но не единствен елемент. Общинското ръководство много прозорливо е разбрало, че галерията може да бъде ефективен социален организъм и културен ресурс, но само ако се приведе в съгласие с очакванията на днешния и утрешния ден. Чрез взетото решение за сътрудничество между Община Балчик, Института за изкуствознание при БАН и МКТЦ “Геопан”, Общината заложи на съвременния мениджмънт и на експертния подход.
    Начало на съвместната работа стана експертната оценка на наличния художествен фонд. Защо беше необходима тя?
    Най-напред, тя се налагаше поради очевадната липса на съизмеримост между творба и парично изражение. Представете си изумлението ни, когато видяхме Майстора за 1 лев, Дечко Узунов за 1,70 лева, Ненко Балкански за 2 лева … Целият фонд на галерията беше остойностен за стотинки, а простото преизчисляване чрез зачеркване на нули, се беше превърнало във фарс. Очевидно, беше необходима актуална оценка, съобразена с пазара на изкуството у нас. Струва ми се няма да пресиля ако кажа, че благодарение на нашите резултати, Общината доби ясна представа за значителния капитал, който притежава.
    За експертния екип от Института по изкуствознание при БАН работата върху фонда на Художествена галерия Балчик не беше рутинна. Тя донесе предизвикателства, но и удовлетворение, защото успяхме да решим два “възела”, проблематични за всички български галерии: осъществихме първата в България експертна оценка на галериен фонд; успоредно осъществихме и първата у нас дигитализация на галериен фонд. Това нямаше да бъде възможно без професионализма на хората, които работят в галерията от години.
    Признавам, че работата върху фонда на галерията ни донесе и удоволствие. Опознахме колекция творби, създавана въпреки историческите превратности вече 70 години с любов и грижа за поколенията. В нея присъстват мнозина от най-значимите български художници и в нея се оглеждат основни художествени тенденции в българското изкуство през бурния и противоречив ХХ век. Признавам, че тази колекция направи от изследователския екип заклети фенове на Балчик. Бяхме щастливи да работим с качествен художествен фонд, с който Балчик основателно може да се гордее.
    И макар, че ничий анализ не е съвършен, ние се надяваме, че поне десетилетие направеният подбор ще бъде актуален. Водеща в него е идеята, че е възможен баланс между старото и новото, между балканското и регионалното, между класическото и експерименталното, между рационалното и емоционалното. Експозицията е организирана като съпоставка между двете половини на ХХ век, в които са включени отделни тематични акценти. Допълвана с активна и атрактивна изложбена размяна и гостуващи изложби, за които сме отделили част от І етаж, подбраната постоянна експозиция всеки път ще влиза в диалог и ще бъде подлагана на проверка.
Казват, че Времето е безжалостен съдник. То непрестанно реди и преподрежда ценностната картина на света, въпреки установените индивидуални или общностни различия, въпреки изявените локални, национални или идейни пристрастия. Изкуството не прави изключение. То също е подвластно на всемирния хоровод на промяната. Независимо от това, историята на изкуството изобилства с разкази за творби, чието значение с годините и вековете нараства или в тях се откриват неоценени до момента прояви на духовност. Това важи и за галерийните колекции - не само за световните, но и за всяка по-малка или по-голяма съкровищница на изкуство, каквато представляват галериите.
Малка галерия със значима колекция – така най-кратко бих определила Художествената галерия. И ще добавя: Балчик получава един първокласен обект за културен туризъм. Очевидно е, че такъв може да се създаде само с обществена воля и с колективните усилия на управлението, мениджмънта и науката. Изкуството го заслужава”.

С подкрепата на:

  • Община Добрич
  • Община Добричка
  • Община Каварна
  • Община Шабла
  • Община Балчик
  • Община Тошево