Антимовски хан - издание за животопис и култура.

Антимовски хан е издание за животопис и култура на Сдружението на писателите в Добрич. Понастоящем излиза като списание, наследник на едноимения вестник с 10-годишна история. Събира поезия, проза, есеистика, интервюта, краезнание, други форми на литература, както и отзиви от всички сфери на изкуството и културата на творци от Добрич, Добруджа, страната и чужбина. С него живее духът на Йордан Йовков. Може да откриете още нови преводи, първи стъпки на млади автори, препоръчани книги на местни автори, обяви за конкурси, събития и др.. Антимовски хан - статии :: ЕСЕНЕН ГРОЗД"

ЕСЕНЕН ГРОЗД

Люба Захова

В един дъждовен ден на Вяра, Надежда и Любов, на 17 септември 2008 г, като тежък есенен грозд се отронва изложбата на добричките художници от групата на Никола Богданов. Тя е експонирана в зала на разкошната Добричка галерия и е представена от изкуствоведа Пламена Димитрова-Рачева. Като една от най-активните галерии в страната, част от чийто фонд принадлежи към националния златен фонд на българската пластическа култура, Добричката галерия реализира нови идеи в изобразителното изкуство, чрез амбициозни проекти с помощта на международни фондации. Галерията провежда различни пленери и е домакин на камерни концерти, премиери и творчески срещи. Успоредно с гордостта, Директорът на галерията - художничката Евелина Ханджиева - споделя и огорчение от недостига на средства за откупки на творби и извършване на събирателска дейност за попълване на фонда. Изследователската  работа е спряна и в музейната колекция изкуството от 90-те години е бяло петно. В днешния ден за спасението на нацията е необходимо като слънцето и въздуха Културата да стане приоритетна в България.
Време крайно е за ново духовно Възраждане...
И така с Вяра в едно по-добро бъдеще,
с Надежда за възкресение на българската култура
и с Любовта в сърцата на творци и почитатели на изобразителното изкуство, пожелахме «на добър път» на изложбата!
Освен рецензията на изкуствоведа Рачева, илюстрирана с фрагменти от откриването на изложбата, поднасям изненада на моите колеги - една паралелна ретроспекция от творби на членовете на Групата от фонда на Художествена галерия Добрич.
С пожелание в близко време той да бъде попълнен за поколенията!

Здравко Жейнов, Люба Захова и Пламен Лакеров

С подкрепата на:

  • Община Добрич
  • Община Добричка
  • Община Каварна
  • Община Шабла
  • Община Балчик
  • Община Тошево