Антимовски хан - издание за животопис и култура.

Антимовски хан е издание за животопис и култура на Сдружението на писателите в Добрич. Понастоящем излиза като списание, наследник на едноимения вестник с 10-годишна история. Събира поезия, проза, есеистика, интервюта, краезнание, други форми на литература, както и отзиви от всички сфери на изкуството и културата на творци от Добрич, Добруджа, страната и чужбина. С него живее духът на Йордан Йовков. Може да откриете още нови преводи, първи стъпки на млади автори, препоръчани книги на местни автори, обяви за конкурси, събития и др.. Антимовски хан - статии :: СЪС СОБСТВЕН СТИЛ"

СЪС СОБСТВЕН СТИЛ

Годишна изложба на Дружеството на художниците и на СБХ - група Добрич

Пламена Димитрова-Рачева
 
Това е най-представителният форум за съвременно изкуство, което се създава тук и проява, внимателно наблюдавана не само от любителите на изобразително изкуство, но и от самите творци. И това е логично. В изложбата могат да се видят 29 автора с общо 56 произведения от различни жанрове на живописта, рисунката, малката пластика и декоративните изкуства. Настоящата експозиция в сравнение с миналогодишната е по-мащабна, но се наблюдава приемственост по отношение на предпочитанията на художниците към пейзажния жанр, композиции с абстрактно-фигуративен характер, абстрактни творби с фигурално-знакови елементи и декоративна цветност. Сюжетите сварзани с Добруджа преобладават и това показва, че голяма част от художниците остават верни на реалистичните традиции на изкуството, на предпочитанието към неговото родно, българско звучене. Далеч от илюстративността, от използването на готови форми и образци от чужди автори, художниците на Добрич са запазили вярността си към изразяване на свой стил в изкуството. Затова можем да кажем, че тяхното изкуство е авторско и с много лични проекции, които разкриват богатия им духовен и емоционален свят. Много скоро именно тази уникалност, а не универсалност ще започне да се цени в съвременното ни изобразително изкуство, което в постмодерната епоха допусна какви ли не метаморфози на медии и визуалност.
За общата изложба на художниците в Добрич може да се каже, че тя представлява един широк кръг автори, всеки от които има свое място в традициите на художествения живот тук. Произведенията в изложбата имат добра селекция и високо художествено ниво, но най-важното е, че съдържанието им е обърнато към хуманизирането на вътрешния свят на човека. Многообразието на теми, различните техники на видовете изкуство, богатството на послания са нещата, които ни вълнуват и на които публиката ще се наслади.

С подкрепата на:

  • Община Добрич
  • Община Добричка
  • Община Каварна
  • Община Шабла
  • Община Балчик
  • Община Тошево