Антимовски хан - издание за животопис и култура.

Антимовски хан е издание за животопис и култура на Сдружението на писателите в Добрич. Понастоящем излиза като списание, наследник на едноимения вестник с 10-годишна история. Събира поезия, проза, есеистика, интервюта, краезнание, други форми на литература, както и отзиви от всички сфери на изкуството и културата на творци от Добрич, Добруджа, страната и чужбина. С него живее духът на Йордан Йовков. Може да откриете още нови преводи, първи стъпки на млади автори, препоръчани книги на местни автори, обяви за конкурси, събития и др.. Антимовски хан - статии :: ГАЛЕРИЯТА НИ"

ГАЛЕРИЯТА НИ

откъс от изданието “История на ХГ – Добрич” с автор Мария Паскалева

През 1964 година две събития ускоряват създаването на Художествена галерия. Това са учредяването на Групата на художниците в града, съгласно правилника на СБХ за провинциалните групи и определянето на помещения за галерия. През май 1964 година Съюзът на художниците в София утвърждава статута на редовна група на художниците в Добрич в състав от 23-ма художници от града и окръга  с членове: Никола Богданов, Ангел Иванов, Ангел Томов, Ганчо Михайлов, Драго Цветков, Димитър Греков, Добромир Петров, Тодор Балев, Тодор Цветков, Мария Стефанова, Николай Изварин, Сава Чекелов, Филип Филипов, Янко Атанасов, Кръстю Лазаров, Христо Цонев, Съби Георгиев, Иван Чернев, Лили Попова и др. Още до края на годината, през декември, групата подготвя и открива първата си редовна художествена изложба в тогавашния Дом на техниката, намиращ се по ул. “25-ти септември”.
Групата на художниците работи активно за изграждане на художествена галерия, необходима за културните потребности на града и окръга, както и за успешното развитие на творческия живот на самата група. Въпросът за създаването на галерия в града сериозно занимава и цялата културна общественост. Многократно този въпрос се поставя за разглеждане. На 15 ноември 1964 година е назначен Тодор Балев на длъжност “художник – екскурзовод” и работи като такъв до 31 декември 1966 година.  На 8 октомври комисия към Музея му предава съхраняваните дотогава събрани картини. Предадени са тринадесет картини: “Добрич” на Никола Тахтунов, “Зимен пейзаж” на К. Трингов, “Утро в планината”, “Из Добруджа” и “Из Търново” на Тодор Добруджански, “Люляк”, “Бурно море”, “Грозде”, “Царевица” и “Овчар” на Мария Стефанова, “Коне” на И. Хараламбиева, “Настроение” на Димитър Греков, “Добруджа” на Янко Маринов.
С назначаването на Тодор Балев започва и преустройството в предоставените помещения за галерия в партерния етаж на  жилищен блок по ул. “25-ти септември”.
Преустройството на залите и фондохранилището се извършва под ръководството на добричкия архитект Герджиков. Уточняват се вида и разположението на осветлението, съобразени с тогавашните възможности и разбирания за добро възприемане на платната. С помощта на Димитър Русев - сътрудник към отдел “Култура” към Градския народен съвет, Тодор Балев започва работа по събиране и откупуване на картини за фонда на галерията. С файтона на съвета те предприемат първите експедиции, предимно в града, като посещават по-известните фамилии, за които знаят, че притежават картини предимно на добрички стари майстори.  Още тогава им се отдава възможност да откупят картини на Владимир Димитров – Майстора от племенника му. Посещават сградите на общината, на банките, професионалните съюзи и училищата и намерат картини. Фамилиите Костови, Сапунджиеви, Ханджиеви, Ючормански се отзовават и дават по две, три картини на местни добруджански художници за временно ползване при откриването на галерията. В началото са събрани 32 картини./2/
Преустройството на помещенията и първата експозиция са осъществени за сравнително кратко време от 15 ноември 1964 година до 30 април 1965 година, когато става и откриването на галерията.
Експозиционна площ на художествената галерия при нейното откриване възлиза на 220 кв. м., с две зали; фондохранилище и работно помещение.
В края на април 1965 година дългоочакваната и тъй необходима на Добрич Художествена галерия е открита тържествено. Този ден е голям културен празник за града, а галерията – голяма културна придобивка. Интересът към нея е почти невиждан за град Добрич и това е оправдано – осъществена е една отколешна мечта на добруджанци – да изградят дом на Добруджанското изобразително изкуство. Само през първата седмица, тя е посетена от 6000 души.
С откриването на първата експозиция на галерията, продължава обогатяването на фонда и. Закупени са картини на известни български художници – “Пързалка” на Златю Бояджиев, “Венеция” на Дечко Узунов, “Майка” на Александър Петров, “Момиче от Индия” на Найден Петков, “Фестивал” на Димитър Киров, “Въстаникът замина” на Владимир Пешев, “Пазар” на Бенчо Обрешков, “Добруджа” на Ценко Бояджиев и др. Участват още Христо Стефанов, Георги Божилов, Дария Василянска, Христо Веков, Богдан Бенев, Никола Тахтунов, Георги Урумов, Атанас Павлов Попов, Янко Атанасов, Михаил Петков, Наню Петров, Димитър Греков, Филип Филипов, Съби Георгиев и др. Заедно с тях, в първата експозиция са представени и добруджанските скулптори Асен Попов, Йордан Гавраилов, Никола Богданов.
През 1965 година в галерията е назначен  художникът Филип Филипов. Заедно с Тодор Балев той работи активно за увеличаване фонда на галерията и популяризиране на изкуството чрез изложби, беседи.
Галерията става средище и притегателен център за изявите на групата на художниците в Добрич, чиято дейност получава обществено признание. През 1965 година е открита втората художествена изложба на групата на художниците.

 

Из книгата за посетители на ХГ - Добрич:
   
Една Йовкова добруджанска романтика, едно изумително усещане за вещо око и сантиментално преклонение пред вечността – това ли е галерията ?... Не само това. Тя е съкровищница... и място за пречистване на сърце, око, дух. Да пребъде !
16.06.1983 г                                                 Д. Добревски

Бил съм, бродил съм по европейски градове и столици, дивил съм се на чужди галерии, но без да лъжа, без да хваля, без да се преструвам – изпитах висша европейска радост от събраното. Тук има любов, има исторически риск : да повярваш, да заложиш доверие на българското. Добруджанската художествена галерия ще се нареди в образците на стил, вкус и родолюбие !
30. 08. 1983 г.                                           Орлин Орлинов

За сега това е най – хубавата галерия в България. Много сериозен успех за нашите художници !
25. 10. 1982 г.                                    Петър Младенов
                                                        Александър Лилов

Не свят, светове са събрани тук ! Тръгва си човек, а по пътя дълго ще го следват впечатленията. Благодарим за минутите, стоплили гостуването ни в града, с неотразимия чар на едно голямо изкуство !
17. 03. 1983 г.              Общински съвет за култура Плевен                                                                                      

Аз и съпругата ми имахме удоволствието да посетим най-представителната галерия в страната. Надявам се, че един ден ще можем да експонираме тук американско изкуство. Моите най-добри пожелания за в бъдеще.
                                                                       Робърт И. Бъри
                             Посланик на САЩ в София 16.02.1983 г.

Благодарим ви Българи, че ни създадохте удоволствието, че сме от рода български, съхранил духа на творчеството в този велик храм на изкуството!
                                                             /Подписа е нечетлив/

Изключително впечатляваща колекция от живописни творби, скулптури, икони. Аз бях особено впечатлен от колекцията съвременна живопис от български художници и сбирката от икони. Поднасям своите почитания на всички онези, които ценят тази художествена галерия, с чиито усилия тя поддържа своето високо художествено ниво.
01.04.2004 г.                               Н. Пр. Ясуйоши Ичихаши
                                                   Извънреден и пълномощен
                                       посланик на Япония в Р. България

С подкрепата на:

  • Община Добрич
  • Община Добричка
  • Община Каварна
  • Община Шабла
  • Община Балчик
  • Община Тошево