Антимовски хан - издание за животопис и култура.

Антимовски хан е издание за животопис и култура на Сдружението на писателите в Добрич. Понастоящем излиза като списание, наследник на едноимения вестник с 10-годишна история. Събира поезия, проза, есеистика, интервюта, краезнание, други форми на литература, както и отзиви от всички сфери на изкуството и културата на творци от Добрич, Добруджа, страната и чужбина. С него живее духът на Йордан Йовков. Може да откриете още нови преводи, първи стъпки на млади автори, препоръчани книги на местни автори, обяви за конкурси, събития и др.. Антимовски хан - статии :: ФАЛКОНЕТИ"

ФАЛКОНЕТИ

Ангел Веселинов


Притиснато от всички страни със стръмни склонове, обрасло в треволак и бурени, едно местенце от около двадесет метра в диаметър, събираше и изпращаше цели пет улички, по които селяните посрещаха и провождаха стоката си рано сутрин и късно вечер. Петте къщи на петте ъгъла приличаха на стопаните си и на тяхното социално положение, възраст, вкус и материална определеност. Имаше една голяма, тромава и застаряваща сграда, в която живееха едри, недодялани и мълчаливи баба и дядо. Овцете им бяха вълнясали и бавни, послушни и тихи, магарето им беше катър и не ревеше на точен час, а когато си поиска, за да обърка часовниковите камбани на каменната кула построена преди много години и сама незнаеща как е оцеляла досега. Пред къщата имаше пейка, която също не помнеше началото си и нехаеше за края си.
Бяхме седнали на нея малко след пладне с един приятел и се чудехме към кой вир да потеглим, за да се поразхладим, че лято беше и то горещо. А тогава идваха внучките на бабата и дядото да си изкарат на воля ваканцията, да помогнат с каквото могат на старците и да си прочетат задължителните книги по литература. На село е тихо, спокойно е и съблазните на градския разгул там са чужди и неестествени. Да, но те не бяха чужди на човешката душа и потребност от красота. Красота, която отглежда само младото и дъхаво моминско тяло.
Та чакаме ние тая красота да излезе от външната врата на голямата къща, да се разлее и да тръгне по някоя от петте улички, ние да тръгнем след нея, да я вдишваме и да тръпнем в мечти за благодат душевна и телесна. Минава обаче половин час – нищо! Повишаваме децибелите, неузрелите ни гласове забучават, смехът ни след всеки анекдот преминава в кикот, минава още половин час – няма! Слънцето прижуря, стопява се сянката на огромната къща, търпението ни се изпарява като локва от вчерашен дъжд и а-ха да тръгнем по уличката, която идва от кръчмата и която отива към нея, гледаме, отвисоко стъпва с дългите си кльощави крака Жика Трефата, изправил гордо главата си, а дългата му коса се дипли в ритъма на походката. Когато ни наближи, моят приятел го повика:
— Хей, Жика, ела за малко при нас!
— Какво има? – погледна ни от високо Трефата.
— Абее, ти, знаеш ли, че страшно приличаш на Фалконети?
Фалконети беше герой от сериал, който се прожектираше по единствената програма на БНТ, мъж с изразителни физически качества, внушаващ респект, професионален мафиот, пример за подражание у крехките момчешки душици и измамлив южен вятър за току-що напъпилите фиданчици: атлетично тяло, бял, впит в тялото панталон, вързан с дебел кожен колан, широк чарлстон и лъскави трандафори, незнайно как преминал през безпощадното сито на тогавашната немилостива критика.
— Стига бе! Будалкате ме!
— Е, хубава работа! Същия си! Особено в далечината. А походкатааа, направо ти казвам – едно към едно! Хайде, върни се сега двеста-триста метра назад и пак ела! А ти, – той ме побутва с лакътя си – гледай хубаво и после му кажи, на мен като не ще да повярва! Аз ще си мълча.
Подвоуми се Жика, обърса потта от челото си, прокара пръсти през косата си, за да отметне назад падналия кичур и бавно тръгна в обратната посока. Изпълни заръката с тайната мисъл и надежда, че наистина е двойник на великия герой. Когато пристигна отново, ние вече не можахме да се сдържим и избухнахме в неудържим смях. Жиката почервеня от гняв и забълва потоци от несвързани обиди. Вдигна се голяма врява от смях и псувни, гъските, дето бяха налягали на сянка под единственото дръвче, наскачаха, надуха тромбите и те, разпериха широко крилете си и с бавни махове се юрнаха по една от петте улички с желанието да полетят, както правеха преди дъжд, развика се и катърът в обора – ни в клин, ни в ръкав, вратата на старата къща се отвори и от там с балетна стъпка излязоха двете сестри – едната тънка и висока, а другата пухкава и апетитна, и двете със сламени кошнички и капелини, и слънчево зачуруликаха:
— Ооо, Фалконетти! Ти си нашият Фалконетти! Искаме да ни заведеш на плаж! Хайде, ти, си нашият любимец! Няма да ни откажеш, не, няма да ни откажеш! Та ти си истински кавалер!
Зъбите им блестяха, очите им палуваха, Трефата зяпна с отворени уста и се чудеше дали адът продължаваше или Божията милост го беше застигнала, той направи с ръцете и тялото си буквичката „Ф“, сестрите мушнаха по една от своите в двата отвора и тримата тръгнаха по улицата, която отвеждаше към реката. Ние с моя приятел останахме като в необрано лозе, усмивките ни се превърнаха в кисели гримаси, тръгнахме си безславно и не сме чули кога и бабата, и дядото са казали: „Хулигани с хулигани!“
После всеки тръгна по своята уличка, а след години тези на Жиката и по-голямата сестра се сляха в една. И до ден днешен, когато се видим, той ще ни покани, ще почерпи и ще каже:
— Пийнете си за здравето на Фалконети! Ако не бяхте вие, и досега да си цакам с трефите в кръчмата! Нали така, любов моя?
И по-голямата сестра кимаше усмихната с главица.

С подкрепата на:

  • Община Добрич
  • Община Добричка
  • Община Каварна
  • Община Шабла
  • Община Балчик
  • Община Тошево