Антимовски хан - издание за животопис и култура.

Антимовски хан е издание за животопис и култура на Сдружението на писателите в Добрич. Понастоящем излиза като списание, наследник на едноимения вестник с 10-годишна история. Събира поезия, проза, есеистика, интервюта, краезнание, други форми на литература, както и отзиви от всички сфери на изкуството и културата на творци от Добрич, Добруджа, страната и чужбина. С него живее духът на Йордан Йовков. Може да откриете още нови преводи, първи стъпки на млади автори, препоръчани книги на местни автори, обяви за конкурси, събития и др.. Антимовски хан - статии :: ЗА СКУЛПТОРА НИКОЛА БОГДАНОВ"

ЗА СКУЛПТОРА НИКОЛА БОГДАНОВ

 

„...Неговите произведения имат ясна и четлива форма, привличат зрителя за откровен диалог и свидетелстват за творческата зрялост на художника. Като се върнем още веднъж към обществените му изяви и към активното му участие в цялостния културен живот, ще обобщим, че Никола Богданов е разностранен и ярък талант, който ще продължи да разгръща творческите си сили и да ни радва с нови творби....“
Димитър Г. Димитров, 1983 г. –
изложба по случай 50 год. на Н. Богданов


„... Никола Богданов създава в цялостното си творчество много значими и пластично и идейно богати произведения в различни жанрове на скулптурата – малка пластика, мемориални паметници, бюстове, релефи и малка и декоративна пластика. Богатството на съдържанието им е в темите, аналогии и в метафорично-знаковото им въздействие, което ги превръща в своеобразни символи – носители на значими национално-исторически и социални идеи. Богатство на впечатлението, на усещането и емоцията от пластичната форма съдържат произведенията му. Творбите, свързани с миналото и настоящето, носят вярното му чувство за духа на времето, за пулса на деня, в който освен минало и настояще, има и бъдеще. А главното е това, че в застиналата пластична форма изкуството на Никола Богданов изразява времето ни, но в движение, а движението е живот...“
Пламена Димитрова – Рачева, 2007 –
изложба по случай 75 год. на Н. Богданов

С подкрепата на:

  • Община Добрич
  • Община Добричка
  • Община Каварна
  • Община Шабла
  • Община Балчик
  • Община Тошево